Regionaal Economisch Beleid (29.697); brief regering; Beantwoording vragen gesteld tijdens het commissiedebat ‘Elke regio telt!’ van 25 oktober 2023, over een Europees voorstel over grensbelemmeringen, de grensoverschrijdende arbeidsmarkt en over erkenning van diploma’s (TK, 143)