Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid (31.288), Voortgezet Onderwijs (31.289); brief regering; Reactie op verzoek commissie over de brieven van de Visiegroep Buurtalen inzake sectorplannen en buurtalenonderwijs en over de uitvoering van de motie van het lid Krul c.s. over de middelen uit het sectorplan inzetten voor het versterken van de samenwerking bij de taalopleidingen aan de universiteiten (Kamerstuk 31288-1045) (TK 31.288 / 31.289, 1106)