Primair Onderwijs (31.293), Grondrechten in een pluriforme samenleving (29.614); brief regering; Toelichting op reikwijdte voorgenomen wetsvoorstel toezicht op informeel onderwijs en opheffingsnormen en discretionaire bevoegdheid in primair onderwijs (TK 29.614 / 31.293, 172)