Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure (36.469); nota naar aanleiding van het verslag (TK, 6)