Wijzigingswet Huisvestingswet 2014 (36.190), Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2024 (36.410 VII); brief van de minister van BZK over wonen en bouwen in Nederland (EK 36.410 VII / 36.190, D)