Openbare zitting Kiesraad voor de vaststelling van de kandidatenlijsten voor de Eerste KamerverkiezingDe bijeenkomst is afgelopen.