BrievenIn sommige gevallen richt de regering eenzelfde brief aan de voorzitters van Eerste en Tweede Kamer. Deze brieven worden gedrukt als 'een-twee'-stuk: rechtsboven op het stuk staat '1/2'.

Het betreft brieven over verdragen waarvoor de Grondwet geen uitdrukkelijke goedkeuring vereist, aankondigingen van AMvB's, verslagen van parlementaire delegaties, voorgenomen rechtshandelingen enz.

Deze brieven zijn opgenomen van Prinsjesdag 1999 tot 1 april 2010. Brieven die zijn verschenen na 1 april 2010 zijn terugvindbaar via het kamerstuknummer en/of trefwoorden.

Naast deze 1/2 stukken verschijnen er ook brieven die alleen als Eerste Kamerstuk gedrukt worden. De brieven van, of aan de Eerste Kamer hebben geen directe relatie met wetsvoorstellen of nota's.