Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken (inclusief Wonen, Rijksvastgoed en Rijksdienst), Algemene Zaken en het Koninklijk Huis.

Dit betrof bijvoorbeeld voorstellen inzake de bestuurlijke indeling, het kiesrecht, ambtenarenzaken en overheidspensioenen, grondwetsherzieningen en volkshuisvesting. De commissie bereidde onder meer de behandeling van de begrotingen van Binnenlandse Zaken, Algemene Zaken en het Huis van de Koning voor.

In verband met de beëdiging en inhuldiging van Koning Willem-Alexander op 30 april 2013 heeft een naamswijziging plaatsgevonden. Vanaf dat moment was er een vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat /Algemene Zaken en Huis van de Koning.

Tot 12 juni 2007 waren er de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat en voor Algemene Zaken en Huis der Koningin.