Commissie voor Economische Zaken (EZ)Deze vaste commissie hield zich bezig met economische zaken, waaronder begrepen zijn het midden- en kleinbedrijf, energievoorziening, consumentenzaken, mededinging en handelspolitiek.

De behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen wordt door deze commissie voorbereid.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).