Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van infrastructuur, waterstaat en omgeving.

Tot 7 november 2017 was er een vaste commissies voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO)

De heer H.J. Meijer (VVD) is sinds 18 juni 2019 voorzitter van de commissie. Vicevoorzitter is mevrouw J.E.A.M. Nooren (PvdA)

Griffier van de commissie is W. (Warmolt) de Boer.

Op deze pagina treft u de nationale onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De Europese activiteiten vindt u op de commissiepagina van de commissie IWO op de Europapoort .


LedenS. Kluit
GroenLinks

H.J. Meijer
VVD
voorzitter


C.C.M. Vendrik
GroenLinks

M.J. Verkerk
ChristenUnie