Deze vaste commissie bereidde de behandeling voor van wetsvoorstellen op milieugebied.

Hierbij kan worden gedacht aan voorstellen betreffende lucht-, water- en bodemverontreiniging, afval, gevaarlijke stoffen, milieuvergunningen en milieusubsidies.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI).