Deze vaste commissie houdt zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen op het gebied van het onderwijs, uitgezonderd het hoger onderwijs.

De werkzaamheden van de commissie omvatten onder meer voorstellen inzake het basis onderwijs, het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW).