Commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)Deze vaste commissie hield zich tot 7 mei 2011 bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen betreffende verkeer en waterstaat.

Sinds 7 juni 2011 is er de commissie voor Infrastructuur, Milieu & Ruimtelijke Ordening (IMRO).