Commissie voor Wetenschapsbeleid en Hoger Onderwijs



Deze vaste commissie hield zich bezig met de schriftelijke voorbereiding van wetsvoorstellen inzake wetenschapsbeleid en wetenschappelijk onderwijs.

Hiertoe behoorden onder andere voorstellen betreffende het hoger- en universitair onderwijs, de studiefinanciering en de wetenschapsbeoefening.

Sinds 12 juni 2007 is er de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid (OCW).