Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 3 februari 2004 17.15 - 18.15 uur, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordeningkennismakingsbijeenkomst met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

mogelijke onderwerpen van gesprek

  • modaliteit eigenwoningbezit tussen huur en koop
  • vermindering regelgeving
  • voorbereiding Woonwet
  • fundamentele herziening Wet Ruimtelijke Ordening en relatie fysieke en sociale pijler grotenstedenbeleid
  • regelgeving tweede woning in relatie tot bestemmingsplan
  • verschuiving huren naar kopen
  • visie behulpwonen in relatie tot sociale problemen en de rol van woningbouwcorporaties