Dinsdag 21 december 2004 half uur voor aanvang openbare middagvergadering, College van Senioren