Dinsdag 21 december 2004 aansluitend aan de eerste termijn van de openbare behandeling van wetsvoorstel 29483, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport