Dinsdag 15 februari 2005 15.00 uur, commissies Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking