Dinsdag 15 maart 2005 13.45 uur, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ontwikkelingssamenwerkingbespreking

Voorstel voor een verordening betreffende de verlenging van dwanglicenties voor octrooien inzake de vervaardiging van farmaceutische producten voor uitvoer naar landen met volksgezondheidsproblemen (bnc-fiche 22.112, 353 [3])


Vergaderstukken