Dinsdag 14 juni 2005 11.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)