Dinsdag 5 juli 2005 5 minuten na aanvang van de lunchpauze, College van Senioren