Dinsdag 5 juli 2005 15.45 uur, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport