Dinsdag 5 juli 2005 11.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • nieuwe Commissievoorstellen
  • brief aan de regering inzake Derde Top Raad van Europa en ondertekening conventies
  • evaluatie BNC-fiche procedure
  • COSAC -voorzittersbijeenkomst 17-18 juli 2005
  • agendering van het Bureau voor de Grondrechten in de COSAC
  • schriftelijke vragen aan de verantwoordelijke bewindspersonen
  • terugkoppeling gesprek met voorzitter commissie Europese Zaken Tweede Kamer

(voor meer informatie zie: www.europapoort.nl)


Vergaderstukken