Dinsdag 5 juli 2005 14.00 uur of als de planning van de plenaire vergadering uitloopt direct na de lunchpauze, commissie JBZ-Raad (JBZ)bespreking

  • ontwerpbeschikking betreffende de uitwisseling van informatie en de samenwerking op het gebied van strafbare feiten van terroristische aard (dossier 4.4.27)
  • ontwerpverordening betreffende het visuminformatiesysteem (VIS) en de uitwisseling tussen de lidstaten van informatie op het gebiedvan visa voor kort verblijf

(voor meer informatie zie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken