Dinsdag 5 juli 2005 aansluitend aan de vergadering van 15.00 - 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)