Dinsdag 22 november 2005 5 minuten na aanvang lunchpauze, College van Senioren