Dinsdag 29 november 2005 16.00 - 17.00 uur gezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Buitenlandse Zaken en Justitie in gebouw Tweede Kamer, commissies Buitenlandse Zaken en Justitiegesprek

met een delegatie van leden van de Russische Doema over de relatie van Rusland met het Internationaal Strafhof

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt.