Dinsdag 28 maart 2006 16.00 uur of zoveel later als eerste termijn WHO is afgelopen, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)bespreking

  • aanbod vice-voorzitter Raad van State van het Koninkrijk om het advies van 10 december 2004 ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van het Statuut toe te lichten
  • verzoek van de Gevolmachtigd minister van de Antillen, de heer Comenencia, een gesprek met de commissie te hebben
  • afschrift van brief van minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 17 maart 2006 inzake bestuurlijk overleg Nederlandse Antillen en Aruba over staatkundige veranderingen (30.300 IV nr. 39PDF-document)

Vergaderstukken