Dinsdag 28 maart 2006 15.00 uur, commissie Verkeer en Waterstaat (V&W)procedure

bespreking

  • brief van minister Zalm aan de Tweede Kamer van 17 maart 2006 inzake vervreemding aandelen NV Luchthaven Schiphol (TK 25.435 nr. 15PDF-document)
  • lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen

Vergaderstukken