Dinsdag 11 april 2006 16.00 - 17.00 uur gezamenlijk met deze commissies van de Tweede Kamer, commissies Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en Ontwikkelingssamenwerking