Dinsdag 30 mei 2006 16.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • XXXV COSAC Wenen, 22-23 mei 2006
  • concept-brief aan de regering met betrekking tot het nog niet ontvangen advies van de Raad van State over Europese Agentschappen

(voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken