Dinsdag 20 juni 2006 14.00 - 15.30 uur in de Gothische Zaal van de Raad van State, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties, JBZ-Raad, Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat en JustitieOpenbare bijeenkomst met Eurocommissaris Frattini

(gezamenlijk met de Tweede Kamercommissies voor Europese Zaken, voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Justitie)

Onderwerpen van gesprek zijn:

  • de communautarisering van het strafrecht, met in het bijzonder aandacht voor de gevolgen van de Hofuitspraak van 13 september 2005 en het gewijzigde richtlijnvoorstel van de Europese Commissie inzake strafrechtelijke maatregelen om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen
  • de rol van de Europese Unie bij de bestrijding van terrorisme
  • de positie van agentschappen, met daarbij in het bijzonder aandacht voor het Europees Bureau voor de Grondrechten

Van deze vergadering worden geen korte aantekeningen gemaakt