Dinsdag 27 juni 2006 vijf minuten na aanvang lunchpauze plenaire vergadering, College van Senioren