Dinsdag 17 oktober 2006 14.30 uur, commissie Onderwijsnadere procedure

bespreking

  • brief van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Buitenlandse Zaken met de notitie Europa in het Nederlandse onderwijs (EK 30.303, APDF-document)

Vergaderstukken