Dinsdag 17 oktober 2006 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

  • behandeling nieuwe Europese Commissievoorstellen
  • behandeling Europese Commissievoorstellen rechtstreeks aangeboden aan de nationale parlementen
  • COSAC XXXVI - 20/21 november 2006, Helsinki, Finland
    • a. 
      vaststelling delegatie
    • b. 
      concept antwoorden op questionnaire inzake cofinanciering van het permanente lid van het COSAC-secretariaat
  • met Nederlandse Europarlementariërs op dinsdag 31 oktober 2006
  • mogelijk initiatief omtrent de viering 50-jarig bestaan van het EG-Verdrag

(Voor meer informatie www.europapoort.nl)


Vergaderstukken