Dinsdag 17 oktober 2006 17.00 - 18.00 uur, commissie Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ)kennismakingsgesprek

met minister Nicolaï voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties met als mogelijke gespreksonderwerpen:

  • Voorlichting Raad van State over de constitutionele inbedding van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  • motie Schuurman c.s. (EK 30.300 IV, B)
  • actuele stand van zaken onderhandelingen
  • Deltaplan Leeflang
  • regeling kleine eilanden als openbaar lichaam

Van deze bijeenkomst worden geen korte aantekeningen gemaakt.