Dinsdag 17 oktober 2006 16.00 uur, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)