Dinsdag 17 oktober 2006 17.00 - 19.00 uur in gebouw Tweede Kamer, Tijdelijke commissie subsidiariteitstoets (TCS)  • kennismakingsgesprek met de onlangs bij het ministerie van Buitenlandse Zaken aangestelde coördinator subsidiariteit en proportionaliteit, de heer H. van den Dool
  • vaststelling verslag van de vergadering van 26 september 2006
  • bespreking Advies commissie Milieu (EK) met betrekking tot de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets van het voorstel voor de kaderrichtlijn Bodem (COM(2006) 232)
  • bespreking planning TCS
  • bespreking reactie van de Europese Commissie op de brief van de voorzitters van beide Kamers der Staten-Generaal met betrekking tot de uitkomsten van de parlementaire subsidiariteitstoets van COM(2006) 168 (Intellectuele Eigendomsrechten)

(Voor meer informatie www.europapoort.nl )


Vergaderstukken