Dinsdag 24 april 2007 15.15 uur, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staatprocedure

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

  • terugblik op het gesprek met vertegenwoordigers van het Burgerforum Kiesstelsel van 17 april 2007
  • terugblik op het gesprek met ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Landkaart Burgerservicenummer van 17 april 2007

Vergaderstukken