Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 15 mei 2007 14.15 uur, commissie Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening



bespreking

brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu van 24 april 2007 (EK 28.916 / 30.218, E) inzake het Ontwerp Besluit ruimtelijke ordening (bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E) en de nota van toelichting bij dat Ontwerp Besluit (tweede bijlage bij EK 28.916 / 30.218, E), naar aanleiding van de behandeling van de wetsvoorstellen


Vergaderstukken