Dinsdag 21 april 2009 14.00 uur, commissies Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) en Economische Zaken