Dinsdag 19 mei 2009 14.30 uur, commissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Economische Zaken (EZ)bespreking

  • brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 april 2009 in antwoord op vragen over het voorstel van een richtlijn betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen en tot intrekking van Richtlijn 86/613/EEG (EK 22.112, CJPDF-document)

Vergaderstukken