Dinsdag 16 juni 2009 14.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)nadere procedure

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 8 juni 2009 over de toezegging inzake de problematiek rond innovatie- en kenniswerkers  (EK 31.700 XIII / 31.700 D, H met bijlage)

bespreking voorstellen voor data voor

  • presentatie "Google in Nederland"
  • werkbezoek aan Google Nederland: "The Google Experience"

Vergaderstukken