Dinsdag 29 september 2009 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

bespreking

mogelijke agendering in oktober 2009 van de tenuitvoerlegging van de motie-Sylvester c.s. (EK 31.700 XIII / 31.700 D, F) inzake het nemen van tijdelijke maatregelen om grootschalige energiebesparing door renovatie te stimuleren


Vergaderstukken