Dinsdag 13 oktober 2009 van ca. 13.45 tot 14.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken van 30 september 2009 (EK 32.123, C) inzake Aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs, naar aanleiding van toezegging T00945


Vergaderstukken