Dinsdag 24 november 2009 16.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking

conceptbrief naar aanleiding van het wetsvoorstel

bespreking

brief (EK 31.579, H) van de minister van Economische Zaken van 19 november 2009 over de relatie tussen de Winkeltijdenwet, het Europese recht en de dienstenrichtlijn

bespreking

conceptbrief aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van de brief van de minister van 30 september 2009 (EK 32.123, C) inzake toezegging T00945 (betreffende aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs) in het kader van de behandeling van de