Dinsdag 1 december 2009 16.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

bespreking

conceptbrief in reactie op de brief van de minister van Economische Zaken van 19 november 2009 over de relatie tussen de Winkeltijdenwet, het Europese recht en de dienstenrichtlijn (EK 31.579, H), betreffende een toezegging gedaan tijdens de behandeling van


Vergaderstukken