Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 1 december 2009 16.30 uur, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)bespreking

brief van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 24 november 2009 inzake overlegging van het besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen en het Besluit glastuinbouw (Stb. 2009, 477)PDF-document

bespreking

briefPDF-document van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 november 2009 inzake voorlegging van ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling diervoedersPDF-document

bespreking

kabinetsreactie op toekomst Europese visserijbeleid (TK 32.201, nr. 1PDF-document met bijlagePDF-document) betreffende Groenboek: Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (E090053)

procedure

Mededeling: Een beter werkende voedselvoorzieningsketen in Europa (E090089)


Vergaderstukken