Dinsdag 9 maart 2010 13.45 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

Tevens bespreekt de commissie de brief van de minister van Economische Zaken van 5 maart 2010 (opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 31.904, B)

bespreking

conceptbrief aan de minister van Economische Zaken naar aanleiding van de brief van de minister van 5 januari 2010 inzake aanbestedingsregels en de invloed op zorg en onderwijs (EK 32.123, K) en toezegging T00945 in het kader van de behandeling van de

bespreking

eventuele deelname aan de tiende IPM 'Meeting on renewable energy sources' op 16 en 17 maart 2010 in Madrid


Vergaderstukken