Dinsdag 13 april 2010 16.30 uur, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

van de op 12 april 2010 te ontvangen brief van de minister-president  inzake het verzoek van de commissie tot inzage in documenten over de totstandkoming en interpretatie van VN-Veiligheidsraadresolutie 1441

bespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken, van Defensie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 maart 2010 over de verlenging van de Nederlandse personele bijdrage aan de VN-vredesmissie in Soedan (UNMIS) (TK 29.521, nr. 135PDF-document)

bespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 26 maart 2010 inzake de voortgang van de Nederlandse missie in Afghanistan (TK 27.925, nr. 388PDF-document)

bespreking

brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 31 maart 2010 inzake het voornemen tot opzegging van het WEU-verdrag (TK 32.123 V, nr. 78)

bespreking

brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie van 31 maart 2010 inzake de regeringsreactie op het AIV-advies “Het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO” (TK 28.676, nr. 104PDF-document)

bespreking

uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van 4 maart 2010 inzake deelname aan de NPV-Toetsingsconferentie 2010


Vergaderstukken